|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


Hvornår kan man få sygedagpenge?

Dagpenge ydes ved uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom. Sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.
Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Regler for at få sygedagpenge

For at få sygedagpenge skal du som hovedregel:

* bo i Danmark
* betale skat af din indtægt.
* opfylde et nærmere fastsat krav om beskæftigelse
* og være fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilskadekomst

Syg inden ferien

Du kan udskyde ferien, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Du skal senest sygemelde dig den 1. feriedag på det tidspunkt, hvor din arbejdstid normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal du melde dig rask.


Førtidspension
Førtidspension kan søges til personer, der af eller anden grund ikke varigt kan forsørge sig selv. Førtidspension udbetales til personer i alderen 18 til 67 år, enten grundet helbredsmæssige eller sociale årsager. For at kunne få tilkendelse af helbredsbetinget førtidspension, skal erhvervsevnen varigt være nedsat med mindst halvdelen.

Under perioder med stor arbejdsløshed, har en række danske kommuner givet f&o.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Tilbud Arbejdsløshedskasse Overførselsindkomst A kasse Førtidspension Jobsøgning Fagforening Lovgivning sygedagpenge
 
 
 Du er her: Sygedagpenge - Faglig Sygedagpenge - - Hvad er Sygedagpenge en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.